جلسات باز نرم افزاری دانشگاه زنجان

Znu Software Opentalks
جلسات باز نرم افزاری دانشگاه زنجان

جلسات باز نرم افزاری جلساتی است که به همت تعدادی از دانشجویان مهندسی نرم افزار دانشگاه شروع به کار کرده و سعی دارد تا بدون هیچ چشم داشتی محفلی را جهت به اشتراک گذاری اطلاعات برای شرکت کنندگان فراهم آورد.

پیوندها

لیست ارائه کنندگان به ترتیب در این صفحه اضافه می گردد.
  • مهدی نامی - برنامه نویسی اندروید
  • سپهر بهروزی - برنامه نویسی اندروید
  • مسعود ناصروند - برنامه نویس و توسعه دهنده سیستمی
فراخوان عمومی

درصورتی که مایل هستید به عنوان ارائه کننده در جلسات حضور داشته باشید، از طریق این بخش اطلاعات زیر را برای ما بفرستید.
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • موضوعی که می خواهید ارائه دهید.
  • توضیحات کلی در زمینه تخصص ها و توانایی هایتان