جلسات باز نرم افزاری دانشگاه زنجان

Znu Software Opentalks
جلسات باز نرم افزاری دانشگاه زنجان

جلسات باز نرم افزاری جلساتی است که به همت تعدادی از دانشجویان مهندسی نرم افزار دانشگاه شروع به کار کرده و سعی دارد تا بدون هیچ چشم داشتی محفلی را جهت به اشتراک گذاری اطلاعات برای شرکت کنندگان فراهم آورد.

پیوندها

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

NodeJS


  • ادمین - پاسداری
  • ۰
  • ۰

Graphic Design

  • ادمین - پاسداری