جلسات باز نرم افزاری دانشگاه زنجان

Znu Software Opentalks
جلسات باز نرم افزاری دانشگاه زنجان

جلسات باز نرم افزاری جلساتی است که به همت تعدادی از دانشجویان مهندسی نرم افزار دانشگاه شروع به کار کرده و سعی دارد تا بدون هیچ چشم داشتی محفلی را جهت به اشتراک گذاری اطلاعات برای شرکت کنندگان فراهم آورد.

پیوندها
  • ۲
  • ۰

جلسات باز نرم افزاری، سلسله ای جلساتی هستند که به همت تعدادی از دانشجویان مهندسی نرم افزار -دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه زنجان به منظور آشنایی شرکت کنندگان و بیان نظرات از طیف های مختلف دانشجویی برگزار می شود. مطالبی که بحث می شود عموما Practical و برگرفته از صنعت خواهد بود. این جلسات و گردهمایی رایگان می باشد و شرکت در آن برای عموم ازاد است. برنامه به شکلی تنظیم گردیده است که هر هفته یک جلسه 1.5 ساعتی با ارائه متخصین عزیز که از خود همین مجموعه دانشگاهی هستند، برگزار گردد. در انتهای جلسات حتما پنل تخصصی پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان عزیز و ارائه کننده(یا ارائه کنندگان) بزرگوار برپا خواهد شد.

این جلسات به شکل خودجوش شروع به کار کرده و دست بوس همه متخصصین و دانشجویان بزرگوار هست. 

اما مهم ترین هدف برای برگزارکنندگان این جلسات بعد از فراهم آوردن فرصتی جهت تبادل اطلاعات، نظرات و بازخورد هایی هست که از سوی شرکت کنندگان عزیز می گیرند. 

پس با نظرات و ایده های خودتون جلسه خودتون رو بهبود ببخشید. 

با تشکر - تیم برگزاری جلسات

  • ادمین - پاسداری